Eldre flinkest til å spare

Seks av ti norske husholdninger har lagt til side penger til uforutsette utgifter. Det er de eldre som er flinkest til å spare.