Bygde ulovlig kraftverk

Økokrim har reist tiltale mot eieren og utbyggeren av et kraftverk i Snillfjord i Sør-Trøndelag, som er bygd i strid med konsesjonsvilkårene.