Flertall ønsker tvangsbruk i psykiatrien

Et flertall i befolkningen ønsker at det blir brukt tvang i psykiske helsevern dersom pasienter er en fare for seg selv eller andre.