Luftfartstilsynet nekter å godkjenne ny flygesjef

Luftfartstilsynet nekter å godkjenne flygesjefen som Widerøes Flyveselskap ønsker å ansette, og som de har innstilt til denne stillingen.