Vil at ESA skal vurdere skolebokprosjekt

Norske forlag føler seg presset ut av skolebokmarkedet og går nå til EFTAs overvåkingsorgan ESA.