Foreslår cybersenter for å forsvare Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) foreslår å opprette et nasjonalt cybersenter for å forsvare Norge mot dataangrep.