Skyhøy ledighet blant arbeidsinnvandrere

Arbeidsledigheten blant arbeidsinnvandrere er skyhøy sammenlignet med nordmenn. Blant flere nasjonaliteter er antallet ledige mer enn doblet det siste året.