Høy andel utenlandsfødte blant nye koronainnlagte

Innvandrerbefolkningene i Norge er hardt rammet av pandemien. Overlege viser til genetikk som en mulig forklaring, men Folkehelseinstituttet har ikke funnet grunnlag for at dette spiller noen stor rolle.

Behandling av koronasyke på intensivavdelingen på Rikshospitalet i mars.
 • Gina Grieg Riisnæs
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist
Publisert: Publisert:

Den ferske ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser et dystert bilde av smitte og innleggelser blant utenlandsfødte personer i landet. Selv om antallet på innlagte går nedover, minker den mindre blant dem som er utenlandsfødt.

Forrige uke var 60 prosent av nye pasienter med kjent fødeland, født utenfor Norge.

Også i smittetallene er personer født utenfor Norge overrepresentert. Denne gruppen utgjorde 39 prosent av de smittede forrige uke.

Sheraz Yaqub sier det haster å få vaksinert den delen av befolkningen hvor det er mest smitte.

Han er overlege ved Oslo universitetssykehus og har tidligere advart norskpakistanere mot å reise til hjemlandet.

Han sier at en forklaring på at utenlandsfødte i Norge oftere blir innlagt på sykehus med covid-19, kan være genetisk disposisjon for et alvorligere sykdomsforløp.

Overlege Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus viser til forskning om genetikk som en mulig forklaring på hvorfor innvandrere er hardere rammet av pandemien.

– Det er forskning som viser at genetikk kan ha en innvirkning på hvor hardt man blir rammet av sykdommen, sier Yaqub.

Han viser også til at disse gruppene har oftere kroniske sykdommer, som diabetes, som også øker risikoen for alvorlig covid-forløp.

Mener enkelte folkgrupper må få vaksine først

Yaqub er også førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og viser til en studie som viser at individer med sørasiatisk bakgrunn har større risiko for å dø av korona.

Selv om denne studien handler om hvem som har risiko for å dø, viser Yaqub til disse som deler av en forklaring på innleggelsene.

– Det er også gjort norsk forskning på dette, som underbygger disse tallene. Pasienter fra Sørøst-Asia som ble innlagt med covid-19, var også yngre enn den vestlige befolkningen.

– Vi er opptatt av at det må gjøres mer forskning på dette, men at forskningen som finnes, må tas inn i vurderingene for tiltakene fremover.

FHI: Våre funn tilsier ikke at gener spiller en stor rolle

Han sier det ikke er gjort genanalyser av innvandrerpopulasjonen i Norge som er blitt hardt rammet av covid-19, men at studiene likevel er relevante fordi genene er de samme.

– Innvandrere i Norge fra Sørøst-Asia har samme gener som de i hjemlandet. Det viser seg at disse har en større risiko for alvorlig forløp og død, sier han.

Yaqub sier den raske løsningen for å få ned innleggelsestallene er å vaksinere de gruppene som blir hardest rammet av pandemien.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere omtalt koronasmitte blant personer født utenfor Norge. I sin rapport skriver FHI at « imidlertid tyder ikke våre funn på noen mønstre som tilsier at gener spiller en stor rolle for forskjellene vi observerer mellom personer med ulik landbakgrunn».

Høy smitte ved utenlandsreiser

Aftenposten har tidligere skrevet om den høye forekomsten av smitte etter utenlandsreiser. 12 prosent av alle som lander på Gardermoen fra Pakistan, har avgitt positiv koronaprøve, viser Helsedirektoratets vurdering av forsterkede nasjonale tiltak.

Forrige uke var fødeland kjent hos 143 av de 147 nye pasientene som ble innlagt med korona. Av de 86 som var født i utlandet, var 15 født i Irak, 13 i Pakistan, 11 i Syria og 5 i Tyrkia. De øvrige var fordelt på 26 andre land.

Fortsatt nedgang i antall koronasmittede

Stadig færre meldes smittet av koronaviruset. Det skyldes i stor grad nedgang i Oslo og Viken, mener FHI.

Det er foreløpig meldt 3717 tilfeller med prøvedato i uke 15. Uken før var tallet 4793. Nedgangen i meldte tilfeller kan i «stor grad tilskrives» nedgang i Oslo og Viken, skriver FHI.

Til sammen utgjør de to fylkene nå 62 prosent av alle smittetilfeller i landet. Det er en nedgang på 10 prosent fra uken før.

Færre testet seg

I slutten av mars var det en økning i folk som tok turen til teststasjonene. De siste tallene viser at litt færre har testet seg den siste uken.

FHI estimerer at 62 prosent av dem som er blitt smittet i Norge de siste to ukene, er blitt oppdaget.

Færre sykehusinnleggelser

Tallene viser også at færre er lagt inn på sykehuset. For forrige uke er det registrert 151 nye innleggelser. Uken før var tallet 195. Det var igjen en nedgang fra 208 i uke 13, som var i påsken.

Foreløpig er det registrert 23 nye innleggelser ved intensivavdelingene denne uken. Det er en nedgang på to fra forrige uke.

Vaksineringen fortsetter

Rapporten viser også fremgang i vaksineringen i Norge. Den første dosen ble satt 27. desember. Nesten fire måneder senere er 1.088.100 personer vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge. 301.742 personer har fått andre dose.

Denne uken fikk 18.329 personer første dose tirsdag. 700 personer fikk andre dose.

Flest mennesker er så langt vaksinert i Viken og Oslo. Færrest har fått i Troms og Finnmark.

Publisert:
 1. Koronaviruset
 2. Norge
 3. Oslo

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet: Brannen ved barnehage i Stavanger var påsatt

 2. Kommunens minste skole får ansiktsløft til 130 millioner – og åtte meter høyt blikkfang

 3. Drapssiktede kan ha vært siktet lenge uten å vite om det

 4. Storspilte i Oilers’ drømmestart: – Jeg har lengtet etter dette

 5. Tingretten i Egersund stengt med umiddelbar virkning

 6. Personen som ble funnet død i Loddefjord, var savnet 24-åring fra Stavanger