Regjeringen skjerper kravene til pelsdyrnæringen

Næringen består, men regjeringen foreslår forbud mot gruppehold av mink og strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.

Jon Georg Dale (Frp) beklager at han må regulere næringen strengere, men han mener det er den eneste utveien når han ikke vil forby pelsdyrnæringen.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Dette kommer fram i stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen som ble lagt fram fredag.

Regjeringen anbefaler at det fremdeles blir anledning til å drive pelsdyroppdrett i Norge, men det blir varslet en rekke innstramminger i regelverket for pelsdyrhold.

– Det er en forutsetning at dyrevelferden blir vesentlig bedret, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).
Les også

– Regjeringen lar pelsdyrnæringen bestå

Les også

Pelsstrid i Høyre

Les også

Intern kontroll i pelsdyrnæringen: – Få syke dyr

Les også

Rogalands første dyrepoliti er på plass

Skjerpings

De viktigste tiltakene som blir varslet for å styrke dyrevelferden, er:

 • Forbud mot gruppehold av mink. Det betyr forbud mot å holde to eller flere dyr av samme kjønn i samme bur.
 • Skjerpede krav til avl og foring for å motvirke feil beinstilling hos rev.
 • Bruk av aktivitetsobjekt for å gi dyrene et mer stimulerende miljø.
 • Tilpasset foring.
 • Bruk av nakketang til fiksering av rev.
 • Utforming av skjul til rev.
 • Nye dokumentasjonskrav til utvalg av avlsdyr, tilsyn med og stell av dyrene, bruk av aktivitetsobjekt og tiltak for sosialisering av dyr.
 • Opprettholde prioritering av offentlig tilsyn med dyrevelferd i pelsdyrnæringen og sikre effektiv håndhevelse og bruk av virkemiddel mot dem som bryter regelverket.

Forbud mot gruppehold av mink betraktes som det viktigste tiltaket:

– Fra gruppehold til parvis «oppstalling» reduseres risikoen for skade fra 8-9 prosent til 2-3 prosent for skade, sier Dale.

– Det er ikke bare den danske rapporten som underbygger det. Også innspill i høringen sier det. Mattilsynets vurdering bygger opp under det. Pelsdyrutvalget peker på at det kan være det, sier han.

Landbruks- og matministeren vet ikke hvor mange pelsdyroppdrett som må legges ned som følge av forslaget om å forby gruppehold av mink.

– Nei, det blir opp til den enkelte pelsdyrbonde å gjøre vurderinger av. Jeg mener beklageligvis det er riktig å innføre forbud mot gruppehold. Konsekvensen enten ved å investere «opp» eller ta ned produksjonen, det må bli opp til den enkelte pelsdyrbonden å vurdere, sier Dale.

Dale mener de nye reglene vil sørge for at norsk pelsdyrnæring vil være i front internasjonalt.

– Hvis du forbyr norsk pelsdyrproduksjon mens det fortsatt er etterspørsel i markedet, vil du bare skyve produksjonen ut av landet og til et land med svakere regelverk enn det vi foreslår, sier Dale.

I fjor sa stortingspolitiker Arve Kambe (H) at Rogaland Høyre støtter pelsdyrnæringen i forbindelse med et besøk på Skas i Klepp. Nå legges stortingsmeldingen om næringen fram. (F.v.) Mons Skrettingland (Hå Høyre), Bertran Trane Skadsem (leder i Norges pelsdyralslag) og Vidar Haugland (Klepp Høyre).

– Fullt mulig å avvikle næringen

Regjeringen har på oppfordring fra Stortinget drøftet en eventuell styrt avvikling av pelsdyrnæringen gjennom et forbud mot norsk pelsdyroppdrett.

Regjeringen understreker at verken flertallet i pelsdyrutvalget eller regjeringen foreslår å avvikle næringen.

I meldingen konkluderes det med at det er fullt mulig, både juridisk og praktisk, å gjennomføre en styrt avvikling av norsk pelsdyrnæring gjennom et forbud mot pelsdyroppdrett.

Det vil medføre et økonomisk tap for oppdretterne og trolig også et samfunnsøkonomisk tap.

Om og i hvilken grad staten vil ha plikt til å erstatte tap for oppdretterne, er blant annet avhengig av hvor lang tid som blir gitt for å avvikle eksisterende virksomheter.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Stortingsflertall støtter næringen

I desember i fjor stemte stortingsflertallet ned et Venstre-forslag om å forby pelsdyroppdrett fra 2017.

Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet sørget for fortsatt pelsdyroppdrett, mens Venstre, SV og Miljøpartiet de grønne stemte mot.

Ap la da fram et eget forslag om å framskynde pelsdyrnæringen, uten å få flertall for dette.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er på Jæren fredag. Han er glad for at regjeringen ser ut til å ville beholde pelsdyrnæringen.

- Nå må vi først få studere vedtaket, men så langt ser det ut til å bygge på forslagene til ekspertutvalget som i fjor utredet næringen. Det er bra. Det er en viktig næring i mange distriktskommuner, sier han til Aftenbladet.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) legger til at han forventet nye innskjerpinger.

- Men det er klokt av regjeringen å bygge på anbefalingene fra ekspertene, sier Pollestad.

– Regjeringen er feig

Arbeiderpartiet mener tiden er inne for å avvikle pelsdyrvirksomheten.

– Vi har lenge vært tydelige på at dersom dyrevelferden innen norsk pelsdyrhold ikke bedres, må næringen avvikles. Gjennom både media og Mattilsynets kontroller på anleggene framgår det imidlertid at det fortsatt forekommer nye brudd på lovverket som er totalt uakseptable. Dette er ikke forenlig med kravene vi stiller til god dyrevelferd, sier Knut Storberget (Ap) i næringskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet har landsmøtevedtak om styrt avvikling av næringen og vil nå arbeide for å få gjennomslag for dette i Stortinget.

– Jeg og Venstre mener denne næringen burde vært avviklet for lengst, sier fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

– Sist måned fikk vi igjen en sak om Mattilsynet sine oppdagelser på pelsdyrfarmer i Rogaland. Gang på gang har det blitt påvist fæle forhold i vårt fylke. Dagens pelsdyrnæring er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige atferdsbehov. På tross av gode intensjoner i næringen, viser det seg at det fortsatt er store problemer med tanke på dyrevelferd. Derfor må vi nå få avviklet denne næringen, sier Lunde.

Sveinung Rotevatn (V) varsler at Venstre nå vil løfte pelsdyrforbud inn i budsjettforhandlingene.

- Dette er en viktig sak for Venstre. Rev og mink skal ikke leve i bur. Deres behov blir ikke tilfredsstilt i dagens pelsdyrhold. Vi vil gjøre det vi kan for å få Stortinget med på et forbud, sier Rotevatn i en pressemelding.

Han påpeker at de har en plan for avvikling.

- Det grunnleggende problemet er ikke bøndene sine holdninger og kontrollrutiner, men at ville dyr ikke hører hjemme i små bur. Derfor vil vi kutte subsidiene til næringen med 15 millioner og gi oppdretterne det samme beløpet i omstillingsmidler, sier Rotevatn.

- Regjeringen er feig som ikke legger ned næringen, sier SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

- Dette er en helt unødvendig næring bygget på unødig lidelse. Vi har et hav av alternativer til å skaffe oss varme klær på en måte som ikke utsetter dyr for stor lidelse. Nå må vi si at nok er nok og heller diskutere avviklingen av næringa. I forrige uke fikk regjeringen 143.000 underskrifter for å avvikle næringen. Dette viser at det er en bred samfunnsmessig oppfatning om at pelsdyroppdrett er til unødig lidelse, men dette bryr ikke regjeringen seg noe om, sier han.

KrF varsler flere tiltak

Krf støtter ikke en styrt avvikling av denne næringen på et generelt grunnlag, opplyser Line Henriette Hjemdal (KrF) overfor Aftenbladet.

– For KrF er det aller viktigste dyrevelferden. Ingen dyr skal ha det slik vi har sett på eksempler på de siste ukene. Utviklingen av denne næringen skal skje på en forsvarlig og bærekraftig måte, med dyrevelferd i fokus, sier hun.

– Det er bra at regjeringen kommer med nye innstramminger ovenfor de i næringen som ikke behandler dyrene godt. Om regjeringens tiltak er gode og mange nok må vi se nærmere på, men det er stor sannsynlighet for at vi vil foreslå flere tiltak som skal sikre dyrevelferden i pelsdyrnæringen, sier Hjemdal.

Pelsdyrmotstander: Tina Bru (H).

Høyre: - Ikke dramatiske krav

Tina Bru (H) er blant dem som har gått inn for å legge ned pelsdyrnæringen – til stor motstand fra en rekke andre Høyre-politikere i Rogaland, deriblant Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese.

Pelsdyrnæringen er en ikke ubetydelig næring i Klepp kommune.

Klepp-ordfører Braut Nese (H) liker at regjeringen ikke går inn for full avvikling. Men:

- Jeg frykter at motstanden mot pelsdyr er starten på avvikling av dyrehold generelt.

- Dyrehold i sin helhet?

- Ja, hvis de etter hvert klarer å få pelsdyrdrift nedlagt, hvilke dyr går de videre med etterpå da? Er det kyr, griser eller høner? Du vil alltid finne bønder som ikke oppfører seg og dyr som ikke har det bra. Jeg er redd at man tar skrekkeksempler og straffer en hel bransje. Det er ikke greit, sier ordføreren.

- Har bøndene og næringen seg selv å takke for at regningen for å tilpasse seg nye og skjerpede krav, i sin helhet må tas av næringen selv?

- Nei, det vil jeg ikke si. Det er folk som ikke burde vært bønder enten det er pelsdyr, gris eller kuer. Det er alltid folk som ikke skulle drevet med dyr. Det oppdages titt og ofte. Men det har vært like mange avsløringer i andre bransjer. Forskjellen er at det ikke får like mye oppmerksomhet. Jeg kjenner flere pelsdyrbønder som er utrolig opptatt av dyrevelferd og som oppfører seg skikkelig og går runder hos kolleger før det går skikkelig galt. Det er folk som gjør en utrolig god jobb, som blir straffet på grunn av at enkeltpersoner rett og slett burde lagt ned driften, sier hun.

- Det er bra at næringen får fortsette, og så tror jeg næringen selv er best til å si om kravene er holdbare eller ikke, sier hun.

Ifølge Sola-ordfører Ole Ueland (H) ønsker samtlige Høyre-ordførere i Rogaland å videreføre pelsdyrdrift.

Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsmann i Høyre, støtter regjeringens syn på pelsdyrnæringen. Han har ikke endret syn til tross for at Tina Bru (H) har tatt dissens i arbeidet med nytt stortingsprogram.

- Men det er klart at oppslagene som har vært rundt pelsdyr, er en belastning. Det er ikke hyggelig. Vi er alle opptatt av at vi må få rammer som gjør av vi slipper den type søkelys på næringen. Dyrevelferden må være akseptabel, sier han til Aftenbladet.

- Vi legger ikke ned næringer, men setter rammer som gjør at den er akseptabel i et næringsperspektiv. Pelsdyr er en liten men lønnsom distriktsnæring med internasjonal etterspørsel. Det er etterspørsel etter dette uansett om Norge produserer det eller ei. Norge er blant landene med best dyrevelferd av alle. Nå strammer regjeringen inn dette ytterligere. Det var som forventet, sier han.

- Det har vært en del uheldige oppslag, men jeg mener næringen har tatt tak i det. Noe skal vi leve av, og i visse deler av landet er dette faktisk en viktig næring for å opprettholde sysselsetting og aktivitet. Dette er også en viktig næring i landbruket, fordi landbruket må leve med store svingninger som en markedsutsatt næring, sier Gundersen.

Han svarer slik på spørsmål om kritikken som kommer fra pelsdyrnæringen om umulige rammevilkår:

- Jeg tror rett og slett ikke at kravene er så dramatiske at dette vil sende næringen ut av landet. Vi har ikke noe valg, og vi må gjøre dette på en måte som er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Sverige kommer med de samme skjerpelsene på gruppehold, så vidt jeg forstår. Da får heller næringen internasjonalt nærme seg en norsk standard for dyrevelferd, sier Gundersen.

– Systematisk dyreplageri

Miljøpartiet de grønne mener avvikling av pelsdyroppdrettet i Norge er langt på overtid.

– Næring er marginal i Norge, men innebærer storskala og systematisk dyreplageri med Stortingets velsignelse. Pelsnæringa burde vært lagt ned i 2009 da Stortinget oppdaterte dyrevelferdsloven. Regjeringen er her i utakt med folket. Vi bør ikke debattere om pelsdyroppdrett bør avvikles, men hvordan. Over en million rev og mink vil utsettes for store lidelser hvert år om dette får fortsette, sier Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm i en felles uttalelse fra MDG.

Pelsdyrnæringen raser

Tyngdepunktet for minkproduksjon i Norge er i Rogaland, ifølge Norges Pelsdyralslag, mens Sør-Trøndelag er størst på rev.

Til sammen er det rundt 2300 personer som er tilknyttet næringa, ifølge interesseorganisasjonen.

Pelsdyrnæringen er ikke fornøyd med regjeringens forslag, som gir tilnærmet umulige rammevilkår for næringen.

- Vi ser at landbruksministeren og regjeringen viser vilje til å opprettholde næringen. Men rammevilkårene det legges opp til er ikke bærekraftige for næringen. Dette er verst tenkelige løsning, og i strid med hva pelsdyrutvalget la til grunn om reell bærekraft, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, i en pressemelding.

Regjeringens forslag om å redusere antall mink i hvert bur frykter organisasjonen vil bety en ukontrollert avvikling av næringen:

«Mattilsynet har påpekt at dette vil medføre en investering på 3 til 3,4 millioner kroner for et gjennomsnittlig gårdsbruk, dersom produksjonen skal opprettholdes på dagens nivå. I tillegg vil fôrkostnadene øke dramatisk per skinn, noe som fjerner lønnsomheten i næringen.»

– Det er umulig å kunne vite hva regjeringen egentlig vil. Enten betyr det at næringen må få subsidier for å fortsette, ellers må landbruksministeren være ærlig å si at han vil foreta en ukontrollert avvikling. Det er konsekvensene av å redusere antall mink i hvert bur, sier Skadsem.

Pelsdyrnæringen viser til at det er gjennomført flere tiltak for å bedre dyrevelferden de siste årene og at flere tiltak er på gang.

– Vi er beredt til å sette oss ned til å diskutere alle forslag som måtte forbedre dagens gode dyrevelferd i pelsdyrnæringen og samtidig opprettholde muligheten for en bærekraftig utvikling av næringen, sier Skadsem.

– Dette vil ikke stoppe dyremishandlingen

– De beskjedne tiltakene som regjeringen vil iverksette, vil ikke stoppe dyremishandlingen i pelsindustrien. Det må i det minste innføres krav som kan dempe de aller verste problemene, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, i en pressemelding.

Regjeringen foreslår altså et forbud mot gruppehold av mink.

– Det er et helt innlysende tiltak som Mattilsynet lenge har arbeidet for. Gruppehold av mink ble presentert som løsningen i 2011, for at minken skulle ha det bedre. Det har åpenbart ikke fungert. Dette sier noe om hvordan politikerne famler i blinde for å holde liv i næringen mens dyrene stadig lider, sier Kleveland.

Publisert:
 1. Jon Georg Dale
 2. Pelsdyrnæringen
 3. Mattilsynet
 4. Rogaland
 5. Torgeir Knag Fylkesnes

Mest lest akkurat nå

 1. Viking dropper sesong­kort – innfører helt ny ordning

 2. Nord-Jæren: 119 nye smitte­tilfeller

 3. Resultatene i stor fedme­studie over­rasker forskerne. Kjell Vidar Moland ble 65 kilo lettere

 4. Derfor vil de ikke vaksinere seg

 5. Dette bør du vite om «glattå»

 6. Regjeringen vil skjære gjennom ved korona­krangel på Nord-Jæren