Alle vegar går til Leikanger

Både Stavanger og Bergen kan tapa kampen om å bli den nye veghovudstaden på Vestlandet. Leikanger i Sogn siglar opp som ein sterk konkurrent.