Vil legge ut åtsler til fjellreven

Utlegging av åtsler til fjellreven er ett av de tiltak som er foreslått for å hindre at denne dyrearten blir helt utryddet fra norsk natur.