Moské i Oslo søker kvinnelig imam

Den kurdiske menigheten Bediuzzeman Moské i Oslo søker en kvinnelig imam — via Aetat.