- Henla anmeldelse mot Nini

Funn av tyvegods i bilen til Nini Stoltenberg var ikke nok: Mannensom i 1995 ble bestjålet, hevder at politiet sa at saken blehenlagt etter ordre fra høyere hold.