- Nytt verdigrunnlag for eldreomsorgen

Når eldreomsorgen i større grad skjer i omsorgsboliger, blir prinsippene om brukernes råderett, medbestemmelse, selvstendighet og verdighet konkretisert, mener forsker.