80 prosent ønsker påbud om sykkelhjelm

Over 80 prosent av trafikantene ønsker et påbud om bruk avsykkelhjelm. Dette er 10 prosentpoeng flere enn i en i tilsvarendeundersøkelse i 2000.