Bjerke vil fjerne gjerdene

Allemannsretten til fri ferdsel skal skjerpes. Ulovlig gjerder ogstengsler skal vekk, lover miljøvernministeren.