«Ikke for rigid godkjenning»

Hensynet til pasientene blir satt foran den enkelte utenlandske leges interesser.