Pengekrangel om Åsta-granskning

Granskingskommisjonen etter Åsta-ulykken mener SINTEF krever altfor mye for bistand etter ulykken.