Ungdom mer optimistiske enn før

Norske og svenske ungdommer er nå klart mer optimistiske med hensyn til jordas framtid enn de var for sju år siden, viser en ny rapport.