Forsker advarer mot fiskeeventyr

Båtene er lastet til ripa med tobis, men forsker frykter at det er yngelen de fisker.