Opprydding i veiskiltene langs norske veier

Vegdirektoratet planlegger å oppgradere skiltparken langs norske veier. Det er 30 år siden det sist ble gjennomført en grundig skiltopprydding i landet.