Kongen legges inn på Rikshospitalet lørdag

Kongen vil ankomme Rikshospitalets hovedinngang, lørdag 6. desemberklokka 8.00.