Dommer sovnet, saken utsatt i fire måneder

Den eldre meddommeren duppet av under rettssaken. Nå må saken opp på nytt med nye dommere i mars neste år.