Skogsholm settestatsråd for fiskeriministeren

Samferdselsminister Torild Skogsholm er oppnevnt som settestatsråd for fiskeriminister Svein Ludvigsen.