Skyldspørsmålet etter Baneheia-drapene avgjøres i dag

Juryen i Agder lagmannsrett satt seg nå klokken 10 sammen for åavgjøre om Viggo Kristiansen drepte en ti år gammel jente iBaneheia.