SV og regjeringspartiene sikrer kvotesystem fra 2005

Regjeringspartiene og SV sikrer flertall for at Norge får et nasjonalt kvotesystem for klimagasser fra 2005, tre år før Kyoto-avtalen skal trå i kraft.