Stolt-Nielsen går fra Høyre til Kystpartiet

Stortingsrepresentant Inger Stolt-Nielsen bryter med Høyre ogmelder overgang til Kystpartiet, som dermed får doblet sinstortingsgruppe.