Økonomiske hensyn bak klovsyke-tiltak

Det er frykten for økonomiske tap som først og fremst ligger bak når myndighetene i Norge og i EU-land setter i verk dramatiske tiltak for å stanse spredning av munn— og klovsyke, mener professor i husdyrfag ved Landbrukshøgskolen på Ås, Knut Hove.