Faren over for strømrasjonering

Faren for en strømrasjonering i Norge er i praksis over for denne gang. Både NVE og Statnett anser sannsynligheten for en ekstrem knapphet på strøm som svært liten.