Regjeringen skuffer Universitets- og høgskolerådet

— Universitets- og høgskolerådet er skuffet over regjeringens manglende vilje til å satse på forskning og høyere utdannelse, sier lederen for rådet, rektor Tove Bull.