Flere tonn lam importert fra land med kugalskap

Flere tonn kjøtt fra lam eller sau er de siste to årene importert fra land med kugalskap. Myndighetene frykter nå at mennesker kan få smitten fra sau, og ikke bare fra storfe, som tidligere antatt.