Regjeringen forbyr farlige «hormonhermere»

Norge blir det første landet i verden med forbud mot visse hormonhermende stoffer som kan skade forplantningen hos mennesker og dyr.