Finnfast blir dyrt for staten

Det vil koste staten like mye å bygge og drive Finnfast, som å la ferjesambandet løpe i 15 år.