Løsning på forsvarerstriden

Etter to og en halv time med korte rettsmøter og langesammenkomster på bakrommet, slo Eidsivating lagmannsrett endeligfast at Cato Schiøtz og Harald Stabell skal fortsette som PerOrderuds forsvarere.