Folketrygden vil ikke dekke trygghetsalarmer

Fremskrittspartiet og SV får ikke tilslutning til et forslag om attrygghetsalarmer skal dekkes i sin helhet av folketrygden ogtildeles gjennom hjelpemiddelsentralen. Flertallet mener at enslikt lovendring ikke vil sikre lik tilgang til dennealarmtjenesten.