Døve som lagrettemenn?

Et regjeringsnedsatt utvalg skal nå vurdere om døve skal få værelagrettemenn. Justisminister Hanne Harlem svarer, på oppfordringfra stortingsrepresentant Olaf Gjedrem (krf), at døves mulighet tilå være meddommere må veies opp mot rettssikkerhetsmessige hensyn.