Nødhjelpere krever fakta på bordet

De største norske hjelpeorganisasjonene krever at Regjeringen skaffer fram alle fakta om en eventuell sammenheng mellom utarmet uran og sykdom.