Orderud-saken starter etter påske

Sorenskriver Trond Våpenstad fikk det som han ville: Orderud-saken starter i Nes herredsrett uka etter påske.