Kritikk mot politiet i Anooshe-saken

Det ble rettet kritikk mot politiet i Kristiansand da Anooshe-saken startet i Frostating lagmannsrett i Molde mandag.