Tusenvis kan få førerkortet tilbake

Politiet kan ikke inndra førerkortet etter en fellende dom, mener Frostating lagmannsrett. Dersom Høyesterett mener det samme, kan flere tusen nordmenn kreve førerkortet tilbake.