Regjeringen vil ha tvungen norskopplæring

Et forslag om obligatorisk norskopplæring for voksne innvandrere ble onsdag sendt ut på høring.