Skuffet over stortingspolitikere

Knut Maroni, administrerende direktør i NæringsmiddelbedriftenesLandsforening (NBL), er dypt skuffet over at 16 stortingspolitikeredeltar i boikotten av Ringnes-produkter.