Varetektsfange sendes til fengsling i Tromsø

Mangel på fengselsplasser i distriktet fører til at en 18 år gammelvaretektsfange i dag må sendes til Tromsø.