Brudd i budsjettforhandlingene

Det er brudd i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og Fremskrittspartiet. Avstanden mellom partene er for stor, mener partienes parlamentariske ledere.