- Bevis nok til domfellelse

Førstestatsadvokat Edward Dahl sa i sin innledende del avprosedyren at de objektive bevis i Baneheiasaken er tilstrekkeligfor domfellelse.