Staten legger mer i potten til bøndene

Staten er likevel villig til å bevilge mer penger overstatsbudsjettet til bondeorganisasjonene. Men forhandlingslederenvil ikke si noe om beløpet.