Brann blusset opp etter ti år

I Pyramiden på Svalbard har en gruvebrann blusset opp igjen ti åretter at brannen startet.