Vurderer å forby laksefiske på Vestlandet

Lakselus og rømt oppdrettslaks er i ferd med å drepe laksebestanden i elver og vassdrag på Vestlandet. Fra neste år kan det bli forbudt å fiske laks i Hordaland og Sogn og Fjordane.