Halvorsen tok avstand fra fredsprisforslag

OSLO: Leder Kristin Halvorsen i Sosialistisk Venstreparti presiserte i går fra Stortingets talerstol at partiet tar avstand fra rogalandsrepresentanten Hallgeir H. Langelands forslag om å gi Fidel Castro Nobels fredspris. Langeland har tre år på rad foreslått at at diktatoren på Cuba får fredsprisen.