Strid om statsstøtte til hobbyskyttere

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) fastholder at statsstøtten til det frivillige skyttervesen blir fjernet fra 2003.